ทำไมต้องเรา

  100% สินค้าจากธรรมชาติ
  ไม่ผสมวัตถุเจือปนอาหารหรือวัตถุกันเสียในผลิตภัณฑ์ของเราไม่ผสมสารให้กลิ่นรสสังเคราะห์
  ดื่มด่ำรสชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์สรรค์สร้างจากจิตวิญญาณ
  กล่องบรรจุภัณฑ์ผลิตจากกระดาษรีไซเคิลเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน
  คุณสามารถผสมชาเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณ
  ผลิตภัณฑ์ได้การรับรองจาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
  ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย
  เราคัดสรรคจากสมุนไพรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ
  ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นการสือต่อประโยชน์จากสมุนไพรจากรุ่นสู่รุ่น
  ขั้นตอนการผลิตได้รับการปลูกฝังตามเทคนิคโบราณ
  เราทำงานร่วมกับเกษตรกรไทยและธุรกิจท้องถิ่น
  คุณสามารถสร้างบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบแบรนด์ของคุณ (เฉพาะสำหรับขายส่ง)
  ผลิตภัณฑ์ของเราจำหน่ายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ทั้งในและต่างประเทศ