Showing 1–15 of 26 results

 • ชาดอกเก๊กฮวยป่า
  249 ฿

  หมวดหมู่: ชาสมุนไพร
  น้ำหนัก: (15 ซอง x 1.5 กรัม)
  แหล่งทีมา: ประเทศไทย

   

  สำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้าจำนวนมาก (ขายส่ง) หรือ ต้องการผสมชาด้วยตัวเอง กรุณา “ติดต่อเรา”

  ส่วนผสม: ดอกเก๊กฮวยป่า, ชาเขียว

   


 • ชาตะไคร้
  239 ฿

  หมวดหมู่: ชาสมุนไพร
  น้ำหนัก: (15 ซอง x 1.5 กรัม)
  แหล่งทีมา: ประเทศไทย

   

  สำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้าจำนวนมาก (ขายส่ง) หรือ ต้องการผสมชาด้วยตัวเอง กรุณา “ติดต่อเรา”

  ส่วนผสม: ตะไคร้, ชาเขียว

   


 • ชาดอกบัวหลวง
  289 ฿

  หมวดหมู่: ชาสมุนไพร
  น้ำหนัก: (15 ซอง x 1.5 กรัม)
  แหล่งทีมา: ประเทศไทย

   

  สำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้าจำนวนมาก (ขายส่ง) หรือ ต้องการผสมชาด้วยตัวเอง กรุณา “ติดต่อเรา”

  ส่วนผสม: กลีบดอกบัวหลวงสีชมพู, ชาเขียว

   


 • Herbal Teas Selection
  459 ฿

  หมวดหมู่: ชาสมุนไพร
  น้ำหนัก: (30 ซอง x 1.5 กรัม)
  แหล่งทีมา: ประเทศไทย

   

  สำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้าจำนวนมาก (ขายส่ง) หรือ ต้องการผสมชาด้วยตัวเอง กรุณา “ติดต่อเรา”

  ส่วนผสม: ชาดอกเก๊กฮวยป่า, ชาตะไคร้, ชาดอกบัวหลวง

   


 • ชาเขียว
  79 ฿339 ฿

  หมวดหมู่: ชาสมุนไพร
  น้ำหนัก: 20 กรัม / 50 กรัม / 100 กรัม
  แหล่งทีมา: ประเทศไทย

   

  สำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้าจำนวนมาก (ขายส่ง) หรือ ต้องการผสมชาด้วยตัวเอง กรุณา “ติดต่อเรา”

  ส่วนผสม: ชาเขียว

   


 • ชาเขียวขิง
  79 ฿339 ฿

  หมวดหมู่: ชาสมุนไพร
  น้ำหนัก: 20 กรัม / 50 กรัม / 100 กรัม
  แหล่งทีมา: ประเทศไทย

   

  สำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้าจำนวนมาก (ขายส่ง) หรือ ต้องการผสมชาด้วยตัวเอง กรุณา “ติดต่อเรา”

  ส่วนผสม: ขิง, ชาเขียว


 • ชาเขียวใบเตย
  89 ฿349 ฿

  หมวดหมู่: ชาสมุนไพร
  น้ำหนัก: 20 กรัม / 50 กรัม / 100 กรัม
  แหล่งทีมา: ประเทศไทย

   

  สำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้าจำนวนมาก (ขายส่ง) หรือ ต้องการผสมชาด้วยตัวเอง กรุณา “ติดต่อเรา”

  ส่วนผสม: ใบเตย, ชาเขียว

   


 • ชาเขียวดอกกุหลาบ
  99 ฿359 ฿

  หมวดหมู่: ชาสมุนไพร
  น้ำหนัก: 20 กรัม / 50 กรัม / 100 กรัม
  แหล่งทีมา: ประเทศไทย

   

  สำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้าจำนวนมาก (ขายส่ง) หรือ ต้องการผสมชาด้วยตัวเอง กรุณา “ติดต่อเรา”

  ส่วนผสม: ดอกกุหลาบ, ชาเขียว

   


 • มะตูม
  59 ฿159 ฿

  หมวดหมู่: เครื่องดื่มสมุนไพร
  น้ำหนัก: 30 กรัม / 100 กรัม
  แหล่งทีมา: ประเทศไทย

   

  สำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้าจำนวนมาก (ขายส่ง) หรือ ต้องการผสมชาด้วยตัวเอง กรุณา “ติดต่อเรา”

  ส่วนผสม: มะตูม

   


 • ชาใบหม่อน
  49 ฿149 ฿

  หมวดหมู่: เครื่องดื่มสมุนไพร
  น้ำหนัก: 10 กรัม / 50 กรัม
  แหล่งทีมา: ประเทศไทย

   

  สำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้าจำนวนมาก (ขายส่ง) หรือ ต้องการผสมชาด้วยตัวเอง กรุณา “ติดต่อเรา”

  ส่วนผสม: ใบหม่อน


 • ชาใบมะละกอ
  49 ฿149 ฿

  หมวดหมู่: เครื่องดื่มสมุนไพร
  น้ำหนัก: 10 กรัม / 50 กรัม
  แหล่งทีมา: ประเทศไทย

   

  สำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้าจำนวนมาก (ขายส่ง) หรือ ต้องการผสมชาด้วยตัวเอง กรุณา “ติดต่อเรา”

  ส่วนผสม: ใบมะละกอ

   


 • ดอกคำฝอย
  79 ฿339 ฿

  หมวดหมู่: ชาสมุนไพร
  น้ำหนัก: 20 กรัม / 50 กรัม / 100 กรัม
  แหล่งทีมา: ประเทศไทย

   

  สำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้าจำนวนมาก (ขายส่ง) หรือ ต้องการผสมชาด้วยตัวเอง กรุณา “ติดต่อเรา”

  ส่วนผสม: ดอกคำฝอย

   


 • ชากระเจี๊ยบหญ้าหวาน
  89 ฿359 ฿

  หมวดหมู่: ชาสมุนไพร
  น้ำหนัก: 20 กรัม / 50 กรัม / 100 กรัม
  แหล่งทีมา: ประเทศไทย

   

  สำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้าจำนวนมาก (ขายส่ง) หรือ ต้องการผสมชาด้วยตัวเอง กรุณา “ติดต่อเรา”

  ส่วนผสม: หญ้าหวาน, กระเจี๊ยบ

   


 • แก้วชาเซรามิก (สีฟ้า)
  799 ฿

  หมวดหมู่: อุปกรณ์ชงชา
  แหล่งที่มา: ประเทศไทย


 • แก้วชาเซรามิก (สีน้ำตาล)
  799 ฿

  หมวดหมู่: อุปกรณ์ชงชา
  แหล่งที่มา: ประเทศไทย