นโยบาลความเป็นส่วนตัว

ในกระบวนการสั่งซื้อสินค้า ทางเว็บไซต์เรียกร้องข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
– ชื่อ
– ที่อยุ่
– หมายเลขโทรศัทพ์
– อีเมล์
ข้อมูลของคุณอนุญาตให้ทางเว็บไซต์สามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าของคุณกับทางเว็บไซต์ ในกรณีที่ทางเว็บไซต์มีข้อสงสัยหรือปัญหาในการดำเนินการ ทางเว็บไซต์สามารถติดต่อคุณโดยทันที และ ในกรณีที่ทางเว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ทางเว็บไซต์สามารถติดต่อคุณเพื่ออัพเดทข้อมูลในปัจจุบัน
ในกรณีที่ท่านเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล กรุณา “ติดต่อเรา” เพื่อทำการแก้ไข ทางเราสัญญาว่าจะเก็บข้อมมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ และ ไม่นำข้อมูลส่วนของท่านมาเผยแพร่เพื่อการค้า