การสั่งซื้อสินค้า

เมื่อคุณเริ่มสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์จะแสดงราคาของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (ราคานี้รวม VAT 7%) ในกรณีที่ทางเว็บไซต์แสดงราคาที่ไม่ถูกต้องทางเราจะติดต่อคุณกลับหลังจากที่เราได้รับการสั่งซื้ออย่างเร็วที่สุด และทางเว็บไซต์จะมีการแจ้งกลับในราคาที่ถูกต้องเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ หากในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อกลับลูกค้าได้ ทางเราจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้าโดยทันที โดยสามารถศึกษารูปแบบการคือเงินได้ที่ “อันตราแลกเปลี่ยน, การปลี่ยนแปลงยกเลิกสินค้า, คืนสินค้า และ การขอรับเงินคืน”