อันตราแลกเปลี่ยน, การปลี่ยนแปลงยกเลิกสินค้า, คืนสินค้า และ การขอรับเงินคืน

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้หลังจากได้รับสินค้า ภายในเวลา 7 วันทำการ หากในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหาย กรุณติดต่อเราทางอีเมล์ signaturethai.cservice@gmail.com และ กรุณาแนบรูปของสินค้าที่เกิดความเสียหาน ทางเราจะพิจณาเป็นลำดับต่อไป เมื่อทางเราได้รับการติดต่อจากอีเมล์ทางเราจะประเมินความเสียหายและคืนเงินให้แก่ลูกค้าเต็มจำนวน ในส่วนของของค่าจัดส่งสินค้าคืนแก่ทาง SignatureThai ทางลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ ยกเว้นในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในรายการสินค้าจัดส่งสินค้าที่ไม่ถูกต้องเท่านั้น ขั้นตอนของการคืนเงินทางเราจะคืนเงินในช่องทางที่ลูกค้าทำการชำระเงินกับทางเรา เท่านั้น