การจัดส่งสินค้า

SignatureThai จะทำการจะส่งสินค้าหลังจากที่ทางเราได้รับการสั่งซื้อภายใยเวลา 48 ชั่วโมง ในกรณีที่สินค้าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางเราจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ค่าใดๆทั้งสิ้น
SignatureThai จัดส่งสินค้าในรูปแบบของไปรษ์ณีไทย หรือ บริษัทเอกชน ขึ้นอยู่ขนาด และ น้ำหนักของสินค้า ราคาของการจัดส่งทางเราได้รวมค่ากล่อง การลงทะเบียน และ ประกันภัย เรียบร้อย สำหรับเวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับการจัดการรูปแบบของ ไปรษ์ณีไทย หรือ บริษัทเอกชน