เกียวกับเรา

SignatureThai Inter Trading Co., Ltd. (บริษัท ซิกเนเจอร์ไทย อินเตอร์ เทรดดื้ง จำกัด) เริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นเติบโตและพัฒนาเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เกิดมาจากการมองเห็นสิ่งที่ธรรมชาติสรรคสร้างและเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ใส่ใจความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยแนวคิดของเราได้เริ่มต้นจากการมองเห็นของขวัญและประโยชน์จากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ทางเรามุ่งเน้นในการนำประโยชน์ของสมุนไพรไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีความโดดเด่น เพื่อส่งมอบประโยชน์ดีๆให้แก่คุณ

ผลิตภัณฑ์ชาชงสำเร็จรูปพร้อมดื่ม และ สมุนไพรไทย ของเราได้คัดสรรส่วนผสมจากธรรมชาติเข้ามาเพิ่มอรรถรสในการดื่มชาแก้วโปรดของคุณซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ โดยมีความโดยเด่นทั้งทางด้านกลิ่นและรสชาติ เพื่อให้ความรู้สึกผ่อนคลายและรับรู้ถึงรสชาติที่มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยไม่ใช้วัตถุแต่ง กลิ่น รส สังเคราะห์ ใดๆทั้งสิ้น

สโลแกน A Gift from Nature (ของขวัญจากธรรมชาติ)

 

สินค้าของทางเราได้รับมาตราฐานคุณภาพและความปลอดภัยจาก สำนักงานอาหารและยา (อย.) โดยทางสำนักงานอาหารและยาในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข เป็นมาตราฐานรับรองคุณภาพและความปลอดภัยที่มีข้อมูลทางวิชาการเชื่อถือได้และมีความปลอดภัย โดยผู้บริโภคสามารถตรวจสอบและเชื่อถือได้

SignatureThai Inter Trading Co., Ltd.  สินค้าที่เชื่อถือได้และมีตัวตนจริง โดยได้รับใบอนุญาต (ใบทะเบียบพาณิชย์) จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์